Syllabus

Papers For B.Ed

Paper Subject Marks
i Education And Society 80+20
ii Educational Measurment and Evaluation 80+20
iii Education Psychology,Personality and Creative Skill Development 80+20
iv Application of Computer in Education and Devlopment of Communative Skills 80+20
v Women Education 80+20
vi School Organization,Administration and Supervision 80+20
vii Teaching Paper (any two) 40+10=50
40+10=50
viii Practical Teaching
Method i
Method ii
50+50=100
50
50
ix Craft Work and Extra Mural Activities 50+50=100
x Sessonal Work 20+40+40=100

Papers For D.Ed

First Year
Subject Code Subject Rural Evalution Practical Internal Evaluation
F-1 Shiksha Ke Buniyad Vichar 30 20
F-2 Bal Vikas & Manovigyan 30 20
F-3 Vidyalay Ki samajh & Kaksha Ka Prabandhan 30 20
F-4 Siksha Ka Vikas(Bihar Vishesh Ke Sandarbh Me) 30 20
F-5 Sampreshan Ke Tarike 30 20
F-6 Bhasha Ka Shikshaashastra 30 20
F-7 Ganit Ka Shikshaashastra 30 20
F-8 Paryavaran Vigyam Shikshaashastra 30 20
F-9 Samagic Vigyam Shikshaashastra 30 20
F-10 Hindi or Urdu Shiksha 30 20
F-PT Shikshan Abhayas 100 100
F-W-1 Computer Kaushal ------ 20
F-W-2 Hast shilp / Chitra Kala / Hast Kala / Natya Kala / Geet-Sangeet ------ 30
F-W-3 Yoga & Sharirik Shiksha / Aahar & Poshan Ki Jankari ------ 20
F-W-4 Shodh Report-Bachpan Aur Bacho Ka adhayan ------ 30
Total 400                +            400=800
Second Year
Subject Code Subject Rural Evalution Practical Internal Evaluation
S-1 Shiksha Ke Bunyadi Vichar 30 20
S-2 Bal Vikash & Manovigyan 30 20
S-3 Vidyalay Ki samajh & Kaksha Ka Prabandhan 30 20
S-4 Shiksha Ka Vikas Shiksha Ka Sahitya 30 20
S-5 Sampreshan Ke Tarike 30 20
S-6 Angrezi Ka Shikshaashastra 30 20
S-7 Ganit Ka Shikshaashastra 30 20
S-8 Paryavaran Vigyam Shikshaashastra 30 20
S-9 Samagic Vigyam Shikshaashastra 30 20
S-10 Vaikalpic Bhasha Hindi/Urdu/Sanskrit & Bangla 30 20
S-PT Shikshan Abhyas 100 100
S-W-1 Computer Kaushal ------ 20
S-W-2 Hast Shilp / Chitra Kala / Hast Kala / Natya Kala / Geet Sangeet 100 100
S-W-3 Yoga & Sharirik Shiksha / Aahar & Poshan Ki Jankari ------ 20
S-W-4 Shodh Report-Samajik & Shikshai ------ 30
Sanrachnao Aur Prakriyao Aur Bachpan & Prakiryao Ka Addhayan(Asthaniye Samaj,Asthaniye Kaushal,Andolan,Jeevan Shaili,Vanchana Ityadi Ki Prakriyao Ka Adhyan
Total Marks 400                +            400=800